Back to Top

Brändö-Kumlinges fibernät

För att beställa våra tjänster måste ert hus vara anslutet till Brändö-Kumlinges fibernät (BKF). 

För hushåll som redan är anslutna till BKF: kontakta oss antingen per e-post info[at]connect.ax eller telefon +358 457 360 0000.

  • På alla abonnemang tillkommer en tjänsteavgift som faktureras av BKF, samt en tjänsteavgift som faktureras oavkortat ifrån oss. Tjänsteavgiften är 2,48 € ink. moms per månad.

Sommarabonnemang
Njuter du av sommaren ute på Brändö/Kumlinge och behöver endast internet en del av året? Teckna ett sommarabonnemang! Ett sommarabonnemang måste vara igång minst 6 sammanhängande månader, t.ex. från 15 april till 15 okt. Kontakta oss för mer information!