Pågående och avslutade driftstörningar.

Här presenterar vi pågående och åtgärdade driftstörningar.

Planerat underhåll:

Fredag 26 Januari 2024 01:00 – 02:00 kommer vi göra planerat underhåll av våra Core switchar.
Detta kan medföra kortare störningar under den tidsperioden.

Eventuella aktiva driftstörningar:
Inge aktiva störningar

23 september 2022:
Underhålls arbete.

25 augusti 2021:
Planerat servicearbete som berör Öhbergsvägen samt Ringvägen

27 januari 2021
Avgrävd fiber vid vägbygge i Hammarland.

18 mars 2019
På eftermiddagen den 18 mars utförde vi ett arbete på fibern till Hindersböle.

7 februari 2019
Svetsade vi om en fiber i strandnäs, Berörda områden var Johannebo med omnejd

2 jan 2019
På grund av stormen Alfrida så är det fortfarande elavbrott i en central hos Ålands Telefon. Detta medför att våra leveranser emot BKF ligger nere.
Vi hoppas på att detta kommer lösas så fort som möjligt.

31 aug 2018
Fredagen den 31/8 klockan 00-02 kommer driftsarbete att utföras. Under arbetet kommer våra tjänster på Ödkarby, Bertbyvik samt BKF att uppleva avbrott på tjänsterna. Vi beklagar eventuella olägenheter som störningarna orsakar.

28 juni 2018
Torsdagen den 28/6 klockan 06-07 kommer driftsarbete att utföras. Under arbetet kommer våra tjänster att drabbas av störningar. Vi beklagar eventuella olägenheter som störningarna orsakar.

6 juni 2018
Felet är löst och våra tjänster fungerar normalt igen. Om ni fortfarande upplever problem med internet: starta om wifi-routern. Vi beklagar eventuella olägenheter som avbrottet har orsakat.

3 november 2017
Just nu pågår en DDoS-attack. Vi har tekniker som jobbar på det och problemet skall snart vara åtgärdat.