Pågående och avslutade driftstörningar.

Här presenterar vi pågående och åtgärdade driftstörningar.

Just nu har vi ingen pågående driftstörning.

31 aug 2018
Fredagen den 31/8 klockan 00-02 kommer driftsarbete att utföras. Under arbetet kommer våra tjänster på Ödkarby, Bertbyvik samt BKF att uppleva avbrott på tjänsterna. Vi beklagar eventuella olägenheter som störningarna orsakar.

28 juni 2018
Torsdagen den 28/6 klockan 06-07 kommer driftsarbete att utföras. Under arbetet kommer våra tjänster att drabbas av störningar. Vi beklagar eventuella olägenheter som störningarna orsakar.

6 juni 2018
Felet är löst och våra tjänster fungerar normalt igen. Om ni fortfarande upplever problem med internet: starta om wifi-routern. Vi beklagar eventuella olägenheter som avbrottet har orsakat.

3 november 2017
Just nu pågår en DDoS-attack. Vi har tekniker som jobbar på det och problemet skall snart vara åtgärdat.