Information för dig som är ansluten till Brändö-Kumlinges fibernät.

För att beställa våra tjänster måste ert hus vara anslutet till Brändö-Kumlinges fibernät (BKF).

För hushåll som redan är anslutna till BKF: kontakta oss antingen per e-post info[at]connect.ax eller telefon +358 457 360 0000.

Sommarabonnemang
Njuter du av sommaren ute på Brändö/Kumlinge och behöver endast internet en del av året? Teckna ett sommarabonnemang! Ett sommarabonnemang måste vara igång minst 6 sammanhängande månader, t.ex. från 15 april till 15 okt. Kontakta oss för mer information!

Tjänster

Brons
2/1 Mbit – 13 €/mån

Silver
10/1 Mbit – 19 €/mån

Guld
50/10 Mbit – 24 €/mån

Platinum
100/100 Mbit – 27 €/mån